سامانه آواپرداخت

اعلام و وصول بدهی مشترکین ثابت و همراه. پروژه وصول بدهی مشترکین با برند تجاری آواپرداخت، توسط شرکت فراز فنون مرکزی جهت ارائه به شرکت مخابرات ایران در مناطق مخابراتی اجرا و عملیاتی شده است و فرصت پرداخت امن، سریع و آسان را بر بستر تلفن ثابت و همراه مهیا می کند

خطوط معتبر

برقراری ارتباط با سامانه 2000 و 9990

دسترسی آسان

ارسال پیامکی اطلاعات صورتحساب

روش های نوین

پرداخت صورتحساب با اپلیکیشن