درباره ما

معرفی شرکت:

شرکت فراز فنون مرکزی با هدف ایجاد تغییراتی نوین در راستای خدمت به بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات، چاپ و تکثیر، بازاریابی و تبلیغات، نشر دیجیتال و … و به واسطه در اختیار داشتن متخصصین و نیروهای مجرب در زمینه خدمات فنی، مهندسی و بازرگانی امور انفورماتیک و مخابرات، سخت افزارها و نرم افزارها، ماشین های اداری و دستگاه های تکثیر پا به این عرصه نهاد.
این شرکت به واسطه قرارگیری در مجموعه معدنی، صنعتی، فناوری اطلاعات، بازرگانی و خدماتی فراز، متشکل است از:
• شرکت فراز معدن مرکزی
• شـرکت بازرسی بین المللی شـاردین آفـرین
• شرکت بازرسی بین المللی اینترتک قشم
• سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح وزارت دفاع
• شرکت صنعتگـران فراز معدن
• کانون آگهـی و تبلیغاتی سینا
• چاپخـانه فـراز چـاپ مرکزی
شرکت فــراز فنون مرکزی


و به عنوان یکی از اعضای شورای عالی انفورماتیک و سازمان نظام صنفی رایانه ای و ماشین های اداری، موسسه توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال و مجامع کانون های آگهی و تبلیغاتی کشور، با لحاظ نمودن رویکرد نظام اقتصادی نوین، در زمینه های مذکور، موفق به پیمودن گام های مؤثر و قابل توجهی گشته است.

جهت آشنایی بیشتر با فعالیت های شرکت به وب سایت شرکت فراز فنون مرکزی به آدرس www.FarazFonoun.ir مراجعه فرمانید.