روش های اعلام بدهی و پرداخت

با توجه به بررسی عملکرد و رفتار مشترکین در پرداخت صورتحساب خود، روش هایی از قبیل اعلام بدهی به صورت صوتی، پیامکی و ارسال اطلاعات قبض از طریق ایمیل در سامانه پیش بینی شده است که نهایتا پرداخت از طریق روش های پیشنهادی به مشترک انجام می شود.

در این سامانه پس از برقراری تماس با مشترک و اعلام شماره وی و اطلاعات اولیه، منوهای سامانه به شرح ذیل پخش می گردد:

۱- اتصال و برقراری ارتباط با سامانه های پرداخت مخابرات

از روش های مفید و کاربردی پرداخت بدهی دوره ای مشترکین در چند سال گذشته، سامانه ۲۰۰۰ شرکت مخابرات ایران برای تلفن ثابت و یا سامانه ۹۹۹۰ برای تلفن همراه می باشد که در این سامانه به عنوان گزینه اول جهت پرداخت به مشترکین پیشنهاد می شود و مشترکین در صورت انتخاب منوی مذکور به سمت سامانه ۲۰۰۰ و یا سامانه ۹۹۹۰ هدایت شده و امکان پرداخت از طریق این سامانه برای مشترک میسر می گردد.

۲- ارسال اطلاعات صورتحساب از طریق پیامک

در این بخش از سامانه، مشترک جزئیات صورتحساب خود را همچون شماره تلفـن، نام، نام خانوادگی، مبلغ بدهی، شناسه قبض، شنـاسه پرداخت و … به صورت پیامک متنی بر روی شماره همراهی که در همین مرحله وارد نموده، دریافت خواهد کرد.
ضمنا برای مشترکین تلفن همراه پس از انتخاب این مرحله، اطلاعات مذکور به صورت مستقیم به شماره مشترک ارسال می گردد.

۳- پرداخت صورتحساب از طریق اپلیکیشن پرداخت

با توجه به ضریب نفوذ تلفن همراه هوشمند در ایران و استقبال کاربران به استفاده از اپلیکیشن های کاربردی، در این بخش از سامانه امکان پرداخت قبض تلفن با یکی از اپلیکیشن های موجود فراهم آمده و پس از وارد نمودن شماره تلفن همراه، لینک دانلود اپلیکیشن برای مشترک به صورت پیامک ارسال می شود و کاربر میتواند پس از نصب به تناسب سیستم عامل تلفن همراه خود (Android و IOS) اطلاعات قبض را وارد نموده و پرداخت قبض را انجام دهد.
ضمنا برای مشترکین تلفن همراه پس از انتخاب این مرحله، پیامک مذکور به صورت مستقیم به شماره مورد نظر ارسال می گردد.

۴- اعلام صوتی شناسه قبض و شناسه پرداخت

این بخش از سامانه برای مشترکینی که تمایل به استفاده از روش های اخیر در سامانه را ندارند، طراحی شده است. مشترکین در صورت انتخـاب این روش می توانند نسبت به شـنیدن صوتی مبلغ بدهی، شـناسه قبض و شناسه پرداخت مربوط به تلفن خود اقدام نمایند. در این بخـش، پس از لحاظ فرصت کافی جهت تهیه کاغذ و قلم برای مشترک، اطلاعات مورد نظر برای وی به صورت ۳ رقم ۳ رقم و کاملا شمرده و با یکبار تکرار خوانده می شود.

۵- ارسال تصویر صورتحساب به ایمیل مشترک

در این بخش از سامانه، شماره تلفن همراه مشترک از وی گرفته شده و پس از ارسال لینک تأییدیه در پاسخ پیامک، آدرس ایمیل از مشترک دریافت خواهد شد و به آدرس مذکور نمونه ای از تصویر قبض چاپی (کاغذی) مشترک، حاوی تمامی اطلاعات پرداخت (مبلغ بدهی، شناسه قبض، شناسه پرداخت و …) از طریق ایمیل ارسال می گردد.
ضمنا برای مشترکین تلفن همراه پس از انتخاب این مرحله، پیامک مذکور به صورت مستقیم به شماره مورد نظر ارسال می گردد.

با توجه به اهمیت مقوله امنیت اطلاعات و محرمانگی داده های کاربران، در روش های فوق اطلاعات محرمانه مشترکین شامل آدرس و کدپستی در محیط های عمومی مانند اینترنت اعلام نخواهد شد.